Dopłaty do instalacji fotowoltaicznych

12 kwietnia 2020 weszła w życie zmiana ustawy termomodernizacyjnej.
Aktualna zmiana umożliwia uzyskanie premii termomodernizacyjnej za montaż instalacji fotowoltaicznej. Domy jednorodzinne, wielorodzinne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządowe i spółki prawa handlowego  mogą ubiegać się o premię w wysokości 21% kosztów inwestycji. Warunkiem uzyskania premii jest zaciągnięcie kredytu na inwestycję w OZE oraz szczegółowe rozliczenie oszczędności w audycie energetycznym.

Premia jest wypłacana przez BGK w formie spłaty części zaciągniętego kredytu w banku komercyjnym na potrzeby projektu.
Z dopłaty mogą skorzystać podmioty które: zaciągnęły kredyt na minimum 50% wartości instalacji, inwestycja doprowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię  wykorzystaną do ogrzewania  lub/i do ogrzewania wody użytkowej, zlikwidują lokalne źródło ciepła i koszty ogrzewania spadną o jedną piątą. Maksymalna moc instalacji wynosi 50 kW. Elementem niezbędnym do uzyskania premii jest przeprowadzenie Audytu energetycznego, audyt należy złożyć wraz z wnioskiem do banku który posiada podpisaną umowę z BGK, obecnie jest to około 11 banków.

Bank po udzieleniu promesy kredytu przekazuje wniosek wraz z audytem do BGK który ocenia na podstawie złożonych dokumentów sensowność inwestycji, podejmuje decyzję o przyznaniu lub nie premii termomodernizacyjnej.  Kredyt w banku uruchamiany jest dopiero po przyznaniu premii  przez BGK a sama premia wypłacana jest dopiero po zakończeniu inwestycji na rachunek banku kredytującego inwestycję.